Reference Pachner

2013: Fyzika zajímavě - 102+1 kalkulačky

Program přináší soubor 103 fyzikálních kalkulaček určených pro základní a střední školy.

Na programu jsme se podíleli návrhem grafického konceptu a vývojem kompletní aplikace včetně kalkulaček. Program byl vyvíjeny v prostředí Adobe Flash.

2012:  Dějepis zajímavě - 1945 - 1992

Program je zaměřen zejména na Československo v letech 1945 - 1992. Československo nelze vytrhnout ze světového dění, proto je část věnována též světovým událostem. Najdeme zde události z různých okruhů: z politiky, techniky, kosmonautiky, sportu atd. Celkem je v programu 620 událostí, charakteristiky 220 osobností z politiky, ale také ze sportu, kultury a umění. Program obsahuje následující výukové hry: Jak šel čas, Osobnosti, Události, Spojovačka, Poznej obrázek, Kvíz, Skládání jmen, Domino, Křížovka.

Vytvořili jsme prostředí programu včetně grafické stránky a podíleli jsme se na tvorbě her a kvízu. Program byl vyvíjen v Adobe Flash.

2011: Fyzika zajímavě - kalkulačky

Řada Fyzika zajímavě řeší prakticky celé učivo fyziky na ZŠ a SŠ. Tyto programy však nejsou a nechtějí být klasickými učebnicemi, jejich cílem je motivace k zájmu o fyziku. Fyzika zajímavě - Animace navazuje na předchozích osm titulů, vydaných v uplynulých letech. Program představuje soubor více než 160 nejlepších a nejužitečnějších fyzikálních animací ze všech titulů řady Fyzika zajímavě.

Na programu jsme se podíleli návrhem grafického konceptu, vývojem aplikace a tvorbou nových animací, připadně úpravou původních. Program byl vyvíjeny v prostředí Adobe Flash.

2010: Peníze kolem nás

Program Peníze kolem nás, podává hravou formou dětem a mládeži informace o základních finančních produktech a učí je správnému vztahu k penězům.

Naším úkolem bylo vytvoření interaktivních her, grafické podoby a tvorba programového prostředí. Program byl vyvíjen v Adobe Flash.

2009: Vegetace ČR - 2. díl Louky

Program navazuje na I. díl věnovaný lesům ČR a seznamuje s hlavními typy lučních společenstev od nížin až do hor po horní hranici lesa.

Na CD Vegetace jsme se podíleli grafickým zpracování, vývojem programového prostředí a interaktivních testů . Program byl vytvářen v programu Adobe Flash.

2008: Vegetace ČR - 1. díl Lesy

Program seznamuje s hlavními typy lesních společenstev v ČR: mokřadními olšinami, lužními lesy, dubohabřinami, suťovými lesy, bučinami na živinami chudých a bohatých podkladech, doubravami kyselými a teplomilnými, bory, smrčinami a rašelinnými lesy.

Na CD Vegetace jsme se podíleli grafickým zpracování, vývojem programového prostředí a interaktivních testů . Program byl vytvářen v programu Adobe Flash.

2007: Technika zajímavě

Program Technika zajímavě (aneb mechanika bez vzorečků) by měl probudit zájem školáků o věci kolem nás. Zabývá se fungováním mnoha strojů.

V rámci Techniky zajímavě jsme zajištovali přípravu programového prostředí, grafické podoby programu, části animací a plnění programu daty.

2006: Environmentální výchova

Program Environmentální výchova postihuje celou oblast průřezového tématu „Člověk a životní prostředí“ podle koncepce RVP pro základní vzdělávání MŠMT.

Na programu jsme se podíleli návrhem grafického konceptu a interaktivními kvízy a hrami.

2005: Fyzika zajímavě - Kapaliny a plyny

Kromě přehledu základních fyzikálních poznatků o kapalinách a plynech jsou proto obsahem programu především ukázky vztahu probíraného učiva s ději v živé i neživé přírodě. Mnoho místa je věnováno aplikacím ve vědě, technice i v běžné domácnosti. Učitelé tak mohou z materiálu čerpat náměty pro oživení a aktualizaci učiva.
Cíle programu jsou poněkud odlišné, spíše motivační.
Program není klasickou školní učebnicí nebo sbírkou vzorečků či úloh.

V rámci připravy tohoto CD jsme spolupracovali na tvorbě interaktivních animací.

2004: Fyzika zajímavě - Termika

Kromě přehledu základních fyzikálních poznatků o teple nabízí především ukázky vztahu probíraného učiva s ději v živé i neživé přírodě, mnoho místa je věnováno aplikacím tepelných dějů ve vědě, technice i v běžné domácnosti. Učitelé mohou z materiálu čerpat náměty pro oživení a aktualizaci učiva.

Na programu Termika jsme se podíleli několika animacemi.


Od roku 2004 do současnosti


Zajišťujeme:

  • Informační architektura
  • Grafický design
  • Vývoj aplikace

Zaujal vás tento projekt? Kontaktujte nás

Hledáte-li obdobné řešení pro vaši firmu či projekt, neváhejte nám představit své nápady. Prokonzultujeme společně veškeré možnosti a můžeme vytvořit web na který budeme my i vy pyšní. Kontaktujte nás na telefonu +420 777 691 889, na emailu info@greendot.cz nebo pomocí formuláře
Reference